İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler
... Sizi bu boş şeylerden vazgeçmeye, yeri, göğü, denizi ve bunların içindekilerin hepsini yaratan, diri [Hayy] olan Allah'a dönmeye çağırıyoruz... [Allah] size iyilik [ihsan] ediyor. Gökten yağmur yağdırıyor, çeşitli ürünleriyle mevsimleri düzenliyor, sizi yiyecekle doyurup yüreklerinizi sevinçle dolduruyor. (Elçilerin İşleri, 14:15-17)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler
Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Allah... Herkese yaşam, soluk ve herşeyi veren Kendisi...
Allah, bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi.
(Elçilerin İşleri, 17:24-25)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler
Nitekim şöyle yazılmıştır:
"İlk insan Adem yaşayan can oldu."...
İlk insan yerden, yani topraktandır...

(Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 15:45-47)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler
Yine diyor ki, "Ya Rab, başlangıçta yerin temellerini Sen attın. Gökler de Senin ellerinin yapıtıdır."

(İbranilere Mektup, 1:10)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler

Her varlığa yaşam veren Allah'ın huzurunda sana buyuruyorum.

(Pavlus'tan Timoteos'a 1. Mektup, 6:13)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler

Her evin bir yapıcısı vardır,
oysa herşeyi yapan Allah'tır.

(İbranilere Mektup, 3:4)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler
Herşeyin kaynağı O'dur [Allah'tır]; herşey O'nun tarafından ve O'nun için var oldu.
Sonsuza dek O'na yücelik olsun. Amin.

(Pavlus'tan Romalılara Mektup, 11:36)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler
İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Allah'ın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir.
Çünkü biz Allah'ın yapıtıyız, O'nun önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere... yaratıldık.

(Pavlus'tan Efeslilere Mektup, 2:8-10)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler

O [Allah]... bizi, Kendi isteği uyarınca...
yaşama kavuşturdu.

(Yakup'un Mektubu, 1:18)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler
Ne var ki, göklerin çok önceden Allah'ın sözüyle var olduğunu, yerin sudan ve su aracılığıyla yaratıldığını bile bile unutuyorlar.

(Petrus'un 2. Mektubu, 3:5)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler

... Çünkü O [Allah], Güneş'ini hem kötülerin hem iyilerin üzerine doğdurur; yağmurunu hem doğruların hem eğrilerin üzerine yağdırır.

(Matta, 5:45)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler

İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Allah'ın izni olmadan bunlardan bir teki bile yere düşmez. Size gelince, başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır.

(Matta, 10:29-30)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler

Arkadaşları bunu duyunca hep birlikte Allah'a şöyle seslendiler: "Ey Efendimiz! Yeri göğü, denizi ve onların içindekilerin tümünü yaratan Sensin."

(Elçilerin İşleri, 4:24)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler

Allah, yaratılışın başlangıcından
'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.'

(Markos, 10:6)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler
İsa şu karşılığı verdi: "Kutsal Yazılar'ı [Allah'ın vahyini] okumadınız mı?
Yaradan [Allah] başlangıçtan 'İnsanları erkek ve dişi olarak yarattı.'"

(Matta, 19:4)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler
Bizim için tek bir Allah vardır. O herşeyin kaynağıdır, bizler O'nun için yaşıyoruz. Tek bir Rab var... Herşey O'nun aracılığıyla [Allah'ın emriyle] yaratıldı, biz de O'nun aracılığıyla yaşıyoruz.

(Pavlus'tan Korintlilere 1. Mektup, 8:5-6)
İncil'de Yaratılış ile İlgili Ayetler
Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen herşey... O'nun aracılığıyla [Allah'ın emriyle] ve O'nun için yaratıldı. Herşeyden önce var olan O'dur ve herşey varlığını O'nda sürdürmektedir.

(Pavlus'tan Koloselilere 1. Mektup, 1:16-17)